• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0899973924, 0877444873
    • Запер с 1500 програми по Райф

     1 2 3 4 5
     Наличност:
     На склад

     Най-продаван. Комбиниран запер, който работи с външна програма Frex 16 (по системата на д-р Райф) или на 30 kHz (по схемата на Хулда Кларк.).

     Това са два взаимно допълващи се методи на въздействие върху вируси, паразити и бактерии. 

     Програмата е включена в комплекта. 

     Готовата програма Frex16 е изготвена от специалисти в тази област. В нея има възможност да запаметявате нови програми и честоти на своя отговорност.

     Гаранционно и извън гаранционно обслужване.

     За консултации и поръчки на тел. 0899 973 924.

     24 месеца гаранция.

     Произход България

     Кое отличава предлагания от нас Запер от други подобни апарати?

     1. Запазеният архив, откритите от д-р Райф честоти, както и резултатите от съвременни изследвания са източниците, от които са създадени програми за биорезонансна терапия. Този модел Запер работи с такава програма и с нея може да правите около 1500 различни сеанси за различни проблеми. Въздействието със Запер по този начин е конкретно и се осъществява с различни специфични за всяка програма честоти. Сеансите имат различна продължителност, в зависимост от броя честоти в съответната програма. Всяка честота се генерира 3 мин.


     2. Запер с 1500 програми е комбиниран уред и предлага възможност да работите по два начина - по метода на д-р Хулда Кларк, само с една честота – 30 kHz. В този случай един сеанс включва работа с апарата 3 пъти по 7 мин. и почивка от 20 мин. между тях. В този случай няма усещане в ръцете. При втория начин, ако изберете работа с компютър, е необходимо да инсталирате програмата, тя е включена в комплекта. От иконката, която ще се появи на десктопа ще стартирате индивидуална програма според Вашите нужди. Тази индивидуална програма ще съдържа специфични само за съответния проблем честоти. Ще работите по описания в т.1 метод. Връзката запер - компютър се осъществява с кабел. Заперът има съответния куплунг, а на компютъра се използва жака за слушалки. Силата на сигнала се регулира от иконката на компютъра за звук. Сигналът на запера трябва да е достатъчно силен, но не неприятно силен.


     3. Този модел Запер работи с ток, а не с батерия. Предимствата на този начин са очевидни – поддържа се постоянно напрежение от 9 V.  Адаптерът преобразува 220 V в 9 V. Така сигналът е гарантирано силен, за по-добри резултати. Не е необходимо да ползвате мокри кърпи и др.


     Адаптерът е надежден начин за преобразуване на електричество и с него работят всички портативни козметични и други прибори.

      

     Може да видите филма за д-р Райф и неговият метод на работа със Запер във филма тук.

      https://www.youtube.com/watch?v=wbihZHgO_0o

     На всеки проблем, с вирусен, бактериален, инфекциозен или паразитен произход може да се въздейства със Запер и съответна честота. Работата се основава на принципа, че паразитите, вирусите и бактериите имат специфична електрическа честота на трептене и когато им се въздейства с електрическо поле със същата или  хармонична честота  - те влизат в резонанс с нея и умират.  Изхвърлят се от организма чрез отделителната система. Препоръчва се пиенето на много вода а резултатът може да се подсили с всякакъв вид детоксикация.

     В началото на миналия век Роял Реймънд Райф - лекар и изследовател от САЩ, пръв открива този начин на въздействие и работи със специално изработени мощни микроскопи. За първи път постига невъзможното. По различни причини неговата работа е спряна.

     В края на миналия век,  д-р Хулда Кларк и нейният син, ползвайки опита на  д-р Реймънд Райф, публикуват схемата на устройството, наречено Запер - малко преносимо устройство, излъчващо една честота и предизвикващо удивителни резултати.

     Възможно ли е един малък уред, Запер, с лесна и достъпна технология, да въздейства положително при разнообразие от проблеми?

     Не може да се отговори еднозначно. Всяко въздействие, не само със Запер, е индивидуално и зависи от много фактори, но добрите резултати постигнати от нас и наши клиенти ни карат да мислим, че методът работи.

     Не можем да правим никакви твърдения относно честотите, открити от д-р Райф и д-р Кларк. Използването на уреда не изключва консултация с лекар и спазване предписанията на официалната медицина.

     Тестваме продуктите, преди да ги изпратим на клиентите. Не е медицинско изделие. За лечение се консултирайте с лекуващия лекар.

     Линк за изтегляне на програмата Frex16: 

     https://frex16.software.informer.com/10.0/?fbclid=IwAR0IB1LdbMfJSSU5-5iArygvlM6KV8Mx20M-UlPZ-DyhcsK1N-XHXWyYoPo

   • Newsletter