• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0899973924, 0877444873
    • Йонизатор и озонатор за въздух. Произвежда отрицателни йони и озон.

     Подобрява средата на живот

     1 2 3 4 5
     Наличност:
     На склад

     Технически характеристики:

     • Функции: озониране, разграждане на формалдехид, дезинфекция и стерилизация
     • Производство на отрицателни йони 
     • За офиси, домове, складове, обществени помещения.
     • Обхват на работа 5 до 15 кв.м.
     • Капацитет на озона: 100 мг/час
     • Работно напрежение: 100-240V AC
     • Тегло: 0.20 кг
     • Размери: 120 х 120 х 45 мм

     ВНИМАНИЕ: В големи концентрации озонът е вреден за здравето. До 400 мг/час концентрацията е подходяща за домашна употреба.

     Нов

     Озонатор и йонизатор за въздух е комбинирано устройство за производство на озон и отрицателни йони. Това са две взаимно допълващи се функции: дезинфекция на въздуха - пречистването му от вируси, бактерии, миризми, дим и подобряване средата на работа и живот чрез насищане с отрицателни йони.

     Почистването на въздуха от бактерии, вируси, спори, плесени с помощта на Озонатор е подходящо да се извършва във всеки дом, за да се осигури здравословна атмосфера в нея. Насищането на въздуха с отрицателно заредени йони  е безспорно предимство на комбинирания уред Озонатор и йонизатор. В природата въздухът, наситен с голям брой отрицателно заредени йони, се намира в планините, близо до реките и в горите. В помещенията, където работят домакински уреди, компютри, телевизори, мобилни телефони се наблюдава силно нарушен баланс на отрицателните и положително заредените йони във въздуха. Работата на устройства, които създават електрически и магнитни полета, причиняват висока концентрация на положително заредени йони и имат пагубен ефект върху баланса на тялото. Възстановяването на естествения баланс на отрицателно и положително заредени йони в стаята подобрява благосъстоянието, повишава концентрацията и работоспособността, премахва проблемите със съня, умората и раздразнителността.

     Инструкции за употреба

     1. Устройството е оборудвано със сгъващ се щепсел и може да се свърже директно към контакт. Когато не се използва, щепселът може да бъде прибран обратно.

     2. Режим на производство на отрицателни йони: докато захранването е пуснато, натиснете бутона за включване/изключване, за да пуснете устройството, след което синята лампа светва и то влиза в режим на производство на отрицателни йони.

     3. Режим единичен озон + отрицателни йони: при активиран режим (2) за отрицателни йони, натиснете отново бутона за включване/изключване, за да активирате режим единичен озон + отрицателни йони, при което светва червената лампа. В този режим на работа, устройството изпуска озон в продължение на 30 минути, след което автоматично се изключва.

     4. Режим продължителен озон + отрицателни йони: при активиран режим (3) за единичен озон + отрицателни йони, натиснете отново бутона за включване/изключване, при което устройството влиза в режим продължителен озон + отрицателни йони и червената лампа започва да мига. При този режим, функцията за озон работи с прекъсване – след всеки 25 минути работа спира за 10 минути и след това повтаря цикъла.

     5. Натиснете за кратко бутона за включване/изключване, за да спрете устройството, докато то се намира в режим продължителен озон + негативни йони.

     Предпазни мерки

     1. По време на процеса на озонова стерилизация и в рамките на 30 минути след изключване на озона, не се препоръчва да останете в помещението или пространството, където се намира устройството.

     2. След като използвате това устройство за озонова стерилизация или за отстраняване на формалдехид, озонът може сам да се разложи в кислород без остатъци.

     3. Когато включвате и изключвате щепсела, моля, уверете се, че ръцете ви са сухи. Не работете с устройството с мокри ръце, за да избегнете риск от токов удар.

     4. Докато работите във влажна среда, като баня или кухня, уверете се, че не пръскате вода върху устройството, за да не го повредите.

     5. Устройството е оборудвано с модул за високо напрежение, който генерира отрицателни йони. Непрофесионалистите не трябва да го разглобяват или ремонтират сами. Ако е необходимо, моля, свържете се за поддръжка.

     6. Устройството генерира отрицателни йони по време на работа. Отрицателните йони имат силна способност да адсорбират и утаяват прах. Следователно, след известно време на употреба, около устройството може да се натрупа прах. Моля, почиствайте периодично.

     Редовната йонизация насища въздуха с отрицателни йони, които липсват в него, поради спецификата на градската среда и лъченията. Отрицателните йони са предпоставка за добро психично здраве и работоспособност.

     Не е медицинско изделие. За лечение се консултирайте с лекуващия лекар.

      
   • Newsletter